Lara

Neki prema gore, neki prema desno, neki prema lijevi, neki i desno i gore i sve moguće varijacije. Ono što penis nije sigurno, to je - da je simetričan. Krenimo jedno po jedno.

Ugao

Kada se gleda sa strane rijetko koji stoji vodoravno pravo = 90 stepeni. Večina ih ima poveči ugao razmaka od horizontale. Normalno je sve do 0 stepeni, dakle da stoji skroz paralelno sa trbuhom. Večina ih ima negdje oko 40 stepeni. Bez problema i ovi paralelno što su sa trbuhom se mogu uzeti i vratiti u ovaj položaj od 0, to ništa ne boli. Samo ako hoćete ga vratiti između nogu, dakle za 180 stepeni, tu bi moglo biti problema, ali ne vidim nikakav razlog tome. Ali i to večina može.

Zakrivljenost prema gore

Dakle razlikujmo ugao od zakrivljenosti prema gore. Ugao je samo ako je cijeli on prav i stoji ovako | / a drugo je ako je sam on od sredine kriv prema gore. Dakle ugao je iz korjena, a zakrivljenost negdje iz sredine, bliže glaviću čak. Ta zakrivljenost je isto normalna pojava i večinom dolazi od drkanja i načina pozicioniranja u gačama, što je dugogodišnja navika, stoga i deformacija. Dakle neki izgledaju ovako gledajući sa strane: _______/ grubo nacrtano, naravno da prelom nije ovako žestok, ali kontate šta mislim.

Zakrivljenost prema lijevo i desno

Ovo je već ne tako česta pojava, ali isto normalna, opet uzrokovana načinom drkanja i poziciji u gačama. Dakle kada se gleda odozgo, negdje opet od sredine ide zavoj na lijevo ili desno. Neki su toliko zavijeni da glavić je okrenut i pokazuje lijevo ili desno skroz. To je već određen problem, jer nemogu se koristiti uobičajene poze i mora se sa boka ulaziti i manevrisati.

Zakrivljenost prema dole

To su jako rijetki slučajevi, nema nikakvih posljedica, čak je bolje za pušenje.

Prednosti zakrivljenosti

Sve i jedna zakrivljenost ima prednost nad pravim penisom, a to je stimulacija g tačke. Ako je prema gore okrenut u najnormalnijoj pozi sprijeda on već dira i trlja g tačku. Ako je na lijevo ili desno, ako ulazi sa boka, onda isto tako puno jače stimulira g tačku.

Mane negativnosti

Kod zavijenosti prema gore nema skoro nikakvih problema, dok ovi prema desno i lijevo imaju problem kod pušenja. Teško je to pušiti, pogotovo ako je veči komad neki. Isto tako je teška kontrola kuda sperma da izleti te u cilju trudnoće je teško izbaciti spermu pravo i daleko.

|
0 Responses